czyli Wyzwalacz II

Świat Wyzwolony I czyli Wyzwalacz II
Świat Wyzwolony II czyli Wyzwalacz II
Świat Wyzwolony III czyli Wyzwalacz II.